poniedziałek, kwietnia 02, 2007

STLT ratyfikowany przez pierwsze państwo

Singapur jest pierwszym państwem, które ratyfikowało singapurski Traktat o prawie znaków towarowych (Singapore Treaty on the Law of Trade Marks - STLT).
STLT jest wynikiem prac WIPO mających na celu, przede wszystkim, przystosowanie poprzedniego Traktatu o prawie znaków towarowych (TLT) z 1994 r. do postępu technologicznego ostatniej dekady. Obejmuje takie zmiany jak ułatwienie procedury aplikacyjnej, także poprzez różne środki nowoczesnej komunikacji, a także dopuszcza rejestracje znaków towarowych w postaci hologramów, znaków niewidocznych, dźwiękowych oraz smakowych.
Singapur jest pierwszym państwem, które ukończyło proces ratyfikacyjny. Traktat podpisało już 50 państw (bez Polski), co może sugerować ich chęć wspierania tej inicjatywy i dalszej implementacji. Żeby tarktat wszedł w życie musi go podpisać co najmniej 10 państw.

nota prasowa WIPO: tutaj
tekst STLT: tutaj

Brak komentarzy: