wtorek, października 31, 2006

Mimo iż Halloween do długowiekowych polskich tradycji raczej się nie zalicza, dziś wieczór kilka razy w moim progu stawała grupka dzieciaków w przerażających (czyt. przerażająco kiczowatych) strojach i wykrzykiwała lokalną wersję 'trick or treat?!'. To natchnęło mnie do spojrzenia na wszelkie psikusy, dynie i dziwaczne stroje od trochę bardziej poważnej strony. Wynik moich poszukiwań jest, muszę przyznać, interesujący, bowiem moje bardzo poważne badania, na trochę mniej poważny temat zakończyły się na... śmiesznej stronie, trochę mniej śmiesznej instytucji. Okazuje się, że amerykański Urząd Patentowy prowadzi specjalną stronę skierowaną do dzieci szkolnych (od 5- 6 lat do ukończenia szkoły, czyli w wieku ok.17-18 lat). Urząd przedstawia świat patentów korzystając z różnego rodzaju gier i opowiastek. Nakłania do zainteresowania się problemem znaków towarowych, pokazując ich obecność w świecie 'dużych' i 'małych'. Oferuje materiały do nauki, podaje najważniejsze informacje na temat działania Urzędu, jak i wydarzenia związane z IP. Załącza odpowiednie linki (także do stron pomagających w tworzeniu business plan'u!), jak również zachęca do rozważenia pracy jako PTO examiner...
I już wiadomo z robią w Halloween 6-latkowie ze Stanów Zjednoczonych po przyjściu ze szkoły - planują przyszłość w patentach biotechnologicznych, rzeźbiąc jack o'lantern z dyni (sprawdzając oczywiście czy nie naruszają cudzych praw)...

poniedziałek, października 30, 2006

Na naszym blogu nie mogło zabraknąć informacji o obecnie jednej z głośniejszych spraw z zakresu IP, czyli w skrócie: co się 'wytransmituje' z YouTube? 9 października ogłoszono, iż popularna strona internetowa, która powstała w lutym 2005 i umożliwia zamieszczanie w sieci filmów/filmików, zostanie wykupiona przez Google za drobną sumę 1,65 miliardów dolarów. Od chwili obwieszczenia o porozumieniu możemy z zainteresowaniem śledzić dość gwałtowne starania do doprowadzenia serwisu do stanu, w którym nie będą mu groziły zmasowane pozwy w sprawie naruszenia praw autorskich. Bowiem oprócz korzyści jakie można osiągnąć dzięki tak popularnemu serwisowi (ok 100 mln pobrań dziennie), szczególnie w walce o rynek online video z Yahoo!, Microsoft'em, czy News Corp., taka operacja finansowa może sprowadzić na głowę 'kilka' problemów. Do tej pory często słyszeliśmy o polityce YouTube dotyczącej potencjalnych naruszeń praw autorskich, o w tzw. safe harbour Digital Millenium Copyright Act z 1998 (section 512), o porozumieniach i umowach ze stacjami, organizacjami (m.in. z japońską JASRAC o wycofanie prawie 30tys filmów). Historie o nowych Google'owych perypetiach nie mają końca...
Zatem z przyjemnością będziemy informować o nowych wydarzeniach w świecie internetowego braodcasting'u, jak również możliwych zmianach w innych znanych społecznościom internetowym serwisach, jak np. MySpace, czy Facebook. A właścicielom Google życzymy oczywiście, by w związku z poczynioną inwestycją, ich bilans finansowy pozostał bliżej googol (10100) na plus niż na minus ;)
W najnowszej informacji prasowej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) obwieściła, iż w ramach systemu Madryckiego zarejestrowano już 900tys. znaków towarowych!
System Madrycki, administrowany przez International Bureau WIPO w Genewie, stanowi jedną z możliwych dróg rejestracji znaków towarowych na poziomie międzynarodowym. O jego istnieniu stanowią dwa międzynarodowe traktaty: Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks z 1891 r. oraz dodatkowy Protokół z 1996 r. Specyfiką tego systemu jest możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku do WIPO, w którym określa się w jakich państwach chcemy zarejestrować znak towarowy. Ulega zatem znaczącemu uproszczeniu procedura ubiegania się o rejestrację, gdyż zamiast indywidualnego, dość czasochłonnego składania dokumentów do poszczególnych urzędów patentowych, zajmuje się tym WIPO. Wskazany urząd patentowy ma, co do zasady, 12 miesięcy na ewentualne odrzucenie zgłoszenia znaku odróżniającego. Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu, zainteresowany otrzymuje prawo ochronne w danym kraju. Obecnie w ramach systemu Madryckiego współpracuje 77 państw oraz Wspólnota Europejska (można zatem skorzystać uprzednio z trybu wspólnotowej rejestracji CTM). Wśród niezaprzeczalnych zalet systemu wymienia się znacznie uproszczoną procedurę. W systemie Madryckim można jednak zauważyć kilka mniej korzystnych aspektów, jak choćby dość duże uzależnienie całego procesu zgłaszania i uzyskiwania prawa na znak towarowy od rejestracji we własnym kraju. Nie można bowiem zgłaszać wniosku do WIPO bez uzyskania prawa ochronnego w lokalnym urzędzie patentowym. Zatem problemy z rejestracją znaku towarowego u siebie, mogą uniemożliwić posłużenie się aplikacją na podstawie systemu Madryckiego.
Jak podaje WIPO rejestarcja o historycznym numerze została dokonana przez przedsiębiorcę z Chin. Warto w tym momencie wspomnieć statystyki: wśród ponad 30tys. zgłoszeń w 2005 r. 17.3% to zgłoszenia niemieckich przedsiębiorców, 10.4% francuskich, 8.5% amerykańskich. Na tle tych liczb, 4,0% aplikacji z Chin nie jest może liczbą przytłaczającą. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż od 2004 r. kraje rozwijające zwiększyły liczbą wniosków o 30%, a Chiny są wśród nich na czele, warto pamiętać o, skutecznie walczących o wzrost pozycji w światowej finansach, rynkach azjatyckich!
Więcej informacji i aktualności o systemie Madryckim dostępnych na stronie WIPO.
Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP czytamy o konferencji "Nowe technologie a ochrona praw własności intelektualnej", która odbędzie się w Warszawie 15 - 16 listopada 2006 r. Jak podkreślają organizatorzy: "dostosowywanie przepisów do nowych metod zwielokrotniania i rozpowszechniania utworów następuje zazwyczaj z opóźnieniem wobec postępu zaawansowanej myśli technicznej". Wydaje się zatem, iż nie ma lepszego miejsca na dyskusje nad prawnymi uregulowaniami, jak na podwórku polskiego ustawodawcy. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa. Gorąco polecamy!

Numer ISBN jest jednym z narzędzi pomagających wydawcom w walce w ochronie majątkowych praw autorskich. Przyjrzyjmy mu się więc dokładnie.


Idea numeru ISBN wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie jego początki sięgają 1966 roku kiedy to był jeszcze systemem krajowym. Jako międzynarodowy system został przyjęty w 1970 roku. Do jego stosowania Polska przystąpiła w cztery lata później. Sama nazwa ISBN oznacza International Standard Book Number (System), czyli system międzynarodowego standardowego numeru książki. Każda książka na swój unikalny numer. Nawet różne wydania tej samej książki mogą mieć odmienne numery ISBN. W Polsce tytuły opatrzone numerem ISBN drukowane są w tygodniku "Przewodnik Bibliograficznym", wydawanym od 1986 roku. Więcej informacji na temat tego czasopisma znaleźć można na jego stronie internetowej.Numer ISBN nadaje się na życzenie wydawcy. Jego umieszczenie jest dobrowolne. Zaleca się, by obejmować nim książki (wydane w wszelkiej formie), dodatki multimedialne do książek, mapy, atlasy, programy komputerowe i filmy edukacyjne. Natomiast nie zaleca się, by stosować je w przypadku nadbitek, reklam, ulotek, programów, katalogów wystaw, skryptów, formularzy, kalendarzy, ankiet, czy publikacjom bez tekstu. Nie otrzymują numeru ISBN czasopisma, dla których przeznaczony jest numer ISSN.


Na stronach ISBN International znajduje się informacja mówiąca, że numerem ISBN objęte jest 100% wydawców. To bardzo optymistyczne założenie wydawało się być trudnym do przyjęcia. Jednak weryfikacja książek kilku mniejszych wydawców okazała się pozytywna. Wszystkie książki opatrzone były numerem ISBN. Powodem takiego zainteresowania numerem ISBN jest prawdopodobnie zerowa stawka podatku od towarów i usług na publikacje nim objęte. Ponadto w Polsce przydział numerów ISBN jest darmowy. Dla odmiany USA dziesięć numerów ISBN kosztuje prawie 270 dolarów (przy zamówieniu 10 tyś. numerów płacimy już tylko ok.34 centów za jeden numer).

Numer ISBN składa się z 10 cyfr. Drukuje się go na stronie redakcyjnej i czwartej stronie okładki. Poszczególne grupy cyfr w druku najczęściej rozdzielane są za pomocą myślników. Jest to jednak wyróżnienie jedynie estetyczne, bowiem dam numer ISBN jest szeregiem ciągłym bez myślników. Wyróżnione za ich pomocą kolejne sekwencje oznaczają.


a) kraj - widniejące tu numery nie są przydzielane kolejno. Polska oznaczona jest numerem 83. Pozostałe kraje mają następujące numery: 0-5,7,80-93,950-989,9944-9989,99901-99953. Pełna lista z przypisanymi krajami znajduje się na stronach ISBN International.


b) numer wydawcy - O numer ISBN może ubiegać się nie tylko wydawca prowadzący działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa, ale także osoba prywatna. W celu uzyskania numerów ISBN należy złożyć wniosek do Krajowego Biura Numerów ISBN, który mieści się przy Bibliotece Narodowej. (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa; tel. 608-24-10 tel./fax 608-24-33 bnisbn@bn.org.pl)
Wzory formularzy dla firm i dla osób prywatnych umieszczone są na stronie BN. Oboje są traktowani jednakowo - jako wydawcy. Co ważne, przydział numerów ISBN jest bezpłatny. Dlatego mogą z niego korzystać duzi i mali wydawcy. Dopiero kiedy wydawca otrzyma numer może go wykorzystać. O każdym wykorzystanym numerze trzeba zawiadomić biuro, które go wydało. Informacja taka musi być także udzielona o błędnie wydrukowanym numerze.


c) numer publikacji - przydzielając numery ISBN biuro krajowe kieruje się przewidywaną liczbą publikacji jaka może być wydana przez danego wydawcę. Na tej podstawie do numeru wydawcy wydawany przypisywany jest szereg numerów publikacji. W razie wyczerpania przez wydawcę wszystkich przydzielonych num numerów ISBN składa wniosek o nowe numery. Nie otrzymuje wtedy następnych numerów ISBN do swojego numeru wydawcy, ale nowy numer wydawcy z nową pulą numerów publikacji. Tak więc jeden wydawca może mieć kilka numerów wydawcy.


d) cyfra kontrolna - Jest to suma kolejnych cyfr numeru ISBN pomnożona przez ich miejsce w szeregu. Wynik dzielmy przez 11 i otrzymana reszta jest cyfrą kontronlną. Liczbę kontrolną "10" zastępuje się znakiem "X". Tak więc dla przykładowego numeru 83-123-9876 obliczenie będzie wyglądało następująco: 1x8 + 2x3 + 3x1 + 4x2 + 5x3 + 6x9 + 7x8 + 8x7 + 9x6 = 8 + 6 + 3 + 8 + 15 + 54 + 56 + 56 + 54 = 260. 260/11 = 23 + 7. Cyfrę kontrolną można obliczyć też na stronie internetowej. Poprawność cyfry kontrolnej można sprawdzić w internecie na jednej z wielu stron oferujących taką możliwość.

Od 1.I.2007 numer ISBN składał się będzie z 13 cyfr. Oficjalny komunikat Krajowego Biura ISBN w tej sprawie znajduje się na jego stronie www. Zmiana ta jest spowodowana wyczerpującym się zasobem nowych numerów. Ciekawym narzędziem jest umieszczony na stronach ISBN International konwerter staego formatu na nowy.


Ze stron internetowych najlepiej sprawdzić witrynę ISBN International - http://www.isbn-international.org/


Ciekawą i przydatną stroną jest wyszukiwarka ISBN umieszczona na stronie http://www.isbn.pl. Umożliwia ona poznanie danych bibliograficznych książki po wpisaniu jej numeru ISBN. Niestety wyszukiwarka pomoże nam jedynie z książkami angielskojęzycznymi, niemieckimi, francuskimi i hiszpańskimi. Dla pięciu sprawdzanych książek w czterech przypadkach wyszukiwarka zadziałała. W piątym nie znalazła wyniku dla książki.Jak wygląda nadanie numeru ISBN w praktyce? Po wysłaniu wniosku do krajowego biura ISBN otrzymałem bezpłatnie nie tylko numery ISBN, ale także formularz informacyjny który należy wysłać w razie publikacji tytułu opatrzonego numerem ISBN. Do korespondencji dołączono także instrukję umieszczania numeru ISBN. List zwrotny z krajowego biura ISBN dotarł w przeciągu tygodnia i nie poniosłem żadnych kosztów w związku z jego otrzymaniem.
Pierwsze spotkanie KPWI UG w nowym roku akademickim (25.X.2006)Spotkanie dotyczące spamu. WPiA UG 20.IV.2006


Widoki z konferencji w Szczecinie 5-6.IV.2006

Lunch z profesorem Dinwoodie w menu.pl. Spotkanie odbyło się 18.III.2006


Drugie spotkanie Koła Prawa Własności Intelektualnej UG(6.III.2006)
Jako niesławny opiekun poprzedniej wersji strony pozwolę sobie przenieść tu najważniejsze informacje na niej zawarte, a dotyczące Naszej działalności w poprzednim roku akademickim.


W dniach 25-28 maja KPWI zaprezentowało się na Bałtyckim Festiwalu Nauki z wykładem Prawo własności intelektualnej - co to takiego?. W ramach wykładu poruszone były cztery tematy:
1. Kubuś Puchatek a prawo autorskie - wprowadzenie do prawa autorskiego.
2. Patent No. 214636 - krótkie przedstawienie idei patentów i wynikających z nich praw.
3. To nie ja byłam Ewą - o prawie do prywatności na gruncie prawa mediów.
4. Paragraf zaplątany w sieć - wybrane problemy prawa własności intelektualnej w Internecie.

W silnym 9 osobowym składzie mieliśmy okazję brać udział w organizowanej przez szczecińską ELSĘ konferencji "Prawo Autorskie a współczesna praktyka". Bardzo dziękujemy z miłe przyjęcie! Polecamy także formum dyskusyjne konferencji na stronie www.elsa.org.pl/prawo_autorskie

W związku z kończącym się Miesiącem Przeciwdziałania Oszustom, a także ogólnej potrzebie informacji na temat spamu, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało spotkanie poświęcone problematyce niechcianej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy: panią Justynę Kurek (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pana Piotra Waglowskiego (Instytut Nauk Prawnych PAN, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet), Wojciecha Wiewiórowskiego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego). Z przyjemnością informujemy, że organizowane przez nas spotkanie dotyczące spamu spotkało się z ciepłym przyjęciem. Relację jednego z prelegentów przeczytać można na stronie www.vagla.pl.


Dnia 8 i 9 maja 2006 r. Lucjan Sroczyński i Jakub Mrozowski uczestniczyli w konferencji zatytułowanej: "Rola prawa autorskiego i praw pokrewnych w budowaniu ekonomii opartej na wiedzy", zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie konferencji wystapili prelegenci z Danii i Polski, którzy w ramach swoich przezntacji podejmowali przede wszystkim temat walki z piractwem. Podkreślono konieczność zapewnienia skuteczności tych działań poprzez wielopłaszczyznowe starania: 1) jasną legislację, 2) ochronę techniczną, 3) odstraszajace sankcje, 4) legalne alternatywy do zakupu utworow przez siec, 5) edukację. Komentarz na stronie Piotra Waglowskiego: http://prawo.vagla.pl/node/6253


Agnieszka Konopa miała niezwykłą przyjemność uczestniczyć w seminarium: Intellectual Property Strategies in Bioscience 27-28 kwietnia 2006 r. w Krakowie. Konferencja była wspólnym dziełem ScanBalt Intellectual Property Knowledge Network (ScanBalt IPKN) oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Na spotkanie złożyły się wykłady, panele dyskusyjne oraz praktyczne zajęcia - wszystkie poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem prawami własności intelektualnej oraz ich ekonomicznym aspektom. Prelegenci skupili się głównie na tematyce patentów w biotechnologii w Polsce, krajach bałtyckich i na świecie.

niedziela, października 29, 2006

W nocy przestawiliśmy się z czasu letniego na czas zimowy... Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego również pragnie wyregulować zegarki i rozpocząć nowy projekt! Od powstania Koła minął rok (o dotychczasowej działalności można poczytać w notce obok oraz na stronie informacyjnej) i w rozpoczynającym się nowym roku akademickim postanowiliśmy zwrócić się ku nowym możliwościom oraz trendom - stąd inicjatywa wspólnego tworzenia prawniczego blogu internetowego. Chcielibyśmy gromadzić na tej stronie informacje z szeroko pojętej dziedziny praw własności intelektualnej i nowych technologii. Bez względu na to czy będą to krótkie komunikaty, czy bardziej rozbudowane analizy, wiadomości ze świata, czy też informacje ściśle związane z wydarzeniami w Polsce, możemy zapewnić, iż każdy post bierze swój początek w naszym zainteresowaniu tematem i pasji zdobywania IP-wiedzy! Mamy nadzieję, iż blog, który przedstawiamy, przyniesie satysfakcję i spory zasób informacji nie tylko nam, ale także każdemu z Państwa, Drodzy Czytelnicy!!