sobota, grudnia 02, 2006

Spotkanie z Piotem Wasilewskim

Dzisiaj odbyło się zapowiadane spotkanie, na którym Piotr Wasilewski z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ zaprezentował nam licencje typu Open Content. Wykład był bardzo ciekawy i prezentował całe ujęcie od strony cywilistycznej, co pozwoliło na uniknięcie burzliwych dyskusji o samej idei. Nasz prelegent chętnie odpowiadał na pytania, które pojawiały się w trakcie prezentacji. Raz jeszcze dziękujemy Piotrowi za przyjęcie zaproszenia.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania. Gentelman z zasłoniętą twarzą, to gość wykładu który nie wyraził zgodę na upublicznianie jego wizerunku, której to prośbie czynimy zadość.Brak komentarzy: