wtorek, maja 22, 2007


Bałtycki Festiwal Nauki

W imieniu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej chciałem wszystkich do udziału w panelu dyskusyjnym, organizowanym w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Calem panelu jest omówienie modelowego systemu praw autorskich w Nibylandi. Będziemy się zastanawiali jak należało by najlepiej wg. współczesnej wiedzy uregulować system praw autorskich, gdyby miał być tworzony od zera.

Będziemy się zastanawiali:
Czy utwory powinny być chronione automatycznie, czy po rejestracji, lub za pomocą inne systemu?
Jeśli tak, to jakie utwory?
Jeśli tak, to w jakim zakresie i jak długo?

Dodatkowe problemy jakie mogą być poruszone to:
Czy za łamanie prawa autorskiego należy odpowiadać karnie, czy tylko cywilnie?
Czy warto wprowadzać cenzurę?
W jakim zakresie można by ograniczać prawa autorskie?
Jak określić granicę między cytatem, a plagiatem?

Dyskusja odbędzie się w piątek 25 maja 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG (ul. Bażyńskiego 6) w sali 3064 (II piętro), od godziny 14:00 do 16:00. Wstęp jest otwarty dla wszystkich. Dla tych którzy chcą coś powiedzieć, ale także dla tych którzy chcą tylko posłuchać. Zapraszamy.

Brak komentarzy: