piątek, października 19, 2007


Orędzia do narodu

Jeszcze nie ma północy, więc na szybko wrzucam temat "wyborczy". Mieliśmy dziś okazję zobaczyć aż dwa orędzia, przygotowane przez TVP, a później retransmitowane w całości przez TVN24.
Zastanawiam się czy orędzie do narodu jest materiałem urzędowym w myśl art.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mówi on, że:
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: [...] 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole[...]

Wyróżnienie materiałów obok dokumentów sugeruje że może chodzić o coś, co nie ma formy tekstowej. Choć orędzie jako utwór audiowizualny jest tworzony nie tylko przez przemiawiającego, ale także ekipę TVP wydaje się niepotrzebny komentarz jaki usłyszałem w TVN24. Prezenter mówił że usłyszymy orędzie dla TVP. Orędzie było dla narodu, a nie dla stacji. Moim zdaniem TVP nie przysługiwały autorskie prawa osobiste jako współtwórcy, właśnie na mocy przytoczonego art.4 ustawy. Jakie jest Wasze zdanie?

I proszę bez komentarzy politycznych :)

Brak komentarzy: