sobota, stycznia 06, 2007

12 stycznia 2007 r. (piątek), o godzinie 12:00, Audytorium C WPiA,

odbędzie się spotkanie z

mecenasem Krzysztofem Lewandowskim,

doradcą Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, prorektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Na zaproszenie naszego Koła, Pan Mecenas przedstawi system zarządzania i ochrony praw autorskich lub praw pokrewnych przez organizacje zbiorowego zarządzania, posługując się przykładem reprezentowanego przez siebie Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Zapraszamy!

Brak komentarzy: