poniedziałek, stycznia 12, 2009

Konferencja WIPO
Co prawda konferencja odbyła się dawno, dawno temu bo między 17 a 19 października 2007, ale dopiero teraz trafiłem na jej zapis w internecie. Umieszczone poniżej pliki wideo to dwa panele dyskusyjne poświęcany zarządzaniu prawami autorskimi:


Pierwszy poświęcony jest międzynarodowym regulacjom w zakresie zarządzania prawami autorskimi.


Drugi temat to pojawienie się nowych usług i związane z tym problemy w zarządzaniu prawami autorskimi. Zjawisko zostało opisane w pryzmacie pojawienia się nowych technologii.

Brak komentarzy: