poniedziałek, stycznia 12, 2009

Velux vs Okpol

Ciekawa sprawa, obie spółki miały zarejestrowany znak towarowy różniący się od drugiego jedynie napisem "Velux okna do poddaszy" i "Okpol okna do poddaszy". Oznacza to, że samo zarejestrowanie znaku nie wystarcza aby posługujący się nim podmiot nie popełniał czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy "czynem nieuczciwej konkurencji jest nie tylko działanie sprzeczne z prawem, ale także z dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta." (sygn. V CSK 109/08). Więcej tutaj.

Brak komentarzy: