środa, listopada 29, 2006


Szperając na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znalazłem materiały ze szkolenia przygotowanego dla sędziów i prokuratorów w zakresie europejskiej współpracy w ochronie praw własności intelektualnej.

Materiały znajdują się pod adresem
http://www.ms.gov.pl/ue_koop/materialy.shtml

Ich zakres obejmuje następujące problemy
1. Cywilne aspekty ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
2. Cywilne i administracyjne aspekty ochrony praw własności przemysłowej
3. Karne aspekty ochrony praw własności intelektualnej
4. Studia porównawcze na temat zatrzymania na granicy (czasowe zabezpieczenie dowodów), współpraca ze służbami celnymi i innymi organami służby granicznej
5. Ochrona prawna dzieł obcego pochodzenia w Polsce
6. Wyczerpanie ochrony praw własności przemysłowej na podstawie polskich regulacji prawnych
7. Znaki towarowe i ich ochrona
8. Zabezpieczenie roszczeń i ochrona praw własności intelektualnej w zakresie programów komputerowych i elektronicznych baz danych, nowe pola eksploatacji (Internet, przekaz satelitarny, retransmisja kablowa) oraz zagadnienia związane z tematem
9. Relacje pomiędzy systemami ochrony praw własności intelektualnej (prawo europejskie, konwencje międzynarodowe)

Brak komentarzy: